QĐND Online - Ngày 6-10, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) Quân ủy Trung ương do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS Quân ủy Trung ương đã kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS tại Học viện Chính trị.

Trước khi làm việc với Thường vụ Đảng ủy và Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS Học viện Chính trị, Đoàn công tác đã kiểm tra và nắm tình hình tại Phòng Hậu cần-Kỹ thuật và Phòng Chính trị. Đoàn cũng đã tổ chức đối thoại trực tiếp và phát phiếu lấy ý kiến đối với các cán bộ, giáo viên, học viên QNCN, CNVQP của một số cơ quan, đơn vị trong học viện. Tại buổi trao đổi, đối thoại trực tiếp với Đoàn công tác, các vấn đề được nhiều ý kiến của cán bộ, giáo viên, học viên, QNCN, CNVQP đặc biệt quan tâm, kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Ban giám đốc học viện, Đoàn công tác và Bộ Quốc phòng như: Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; đổi mới nội dung chương trình đào tạo; bảo đảm cơ sở vật chất cho công tác giáo dục đào tạo; chăm lo chính sách hậu phương gia đình quân nhân; đổi mới công tác nghiên cứu khoa học; phát huy dân chủ trên các lĩnh vực công tác…

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Tại buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy và Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS Học viện Chính trị, Đoàn công tác đã làm rõ thêm những vấn đề cơ bản liên quan đến kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS trong hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; thực hiện dân chủ trong quản lý điều hành của người chỉ huy; phát huy quyền làm chủ của quân nhân thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và tập thể hội đồng quân nhân (HĐQN) trong học viện. Theo đó, thời gian qua công tác xây dựng và thực hiện QCDCCS ở học viện tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Hệ thống quy chế, quy định thường xuyên được bổ sung, bảo đảm tính thống nhất. Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS Đảng ủy học viện và cơ quan chính trị, chính trị viên, bí thư, cấp ủy viên phụ trách QCDCCS luôn chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc QCDSCS. Các chế độ sinh hoạt trong tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, HĐQN và các tổ chức quần chúng được tiến hành có nền nếp; quyền lợi nghĩa vụ của cán bộ, giảng viên, học viên, QNCN, CNVQP, chiến sĩ được bảo đảm. Kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS đã góp phần quan trọng, tạo sự đoàn kết, thống nhất, động viên bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tổ chức Đảng TSVM; cơ quan, đơn vị VMTD. Đoàn kiểm tra cũng đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện QCDCCS của học viện đó là: Việc xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định của một số cấp ủy còn hạn chế; việc tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ ở một số đơn vị chưa được tiến hành thường xuyên; nền nếp sinh hoạt của một số HĐQN và tổ chức quần chúng còn hạn chế, còn biểu hiện làm hình thức nên chưa thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ chính đáng cho quân nhân, đoàn viên, hội viên…

Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Thực hiện QCDCCS là nội dung được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCCT quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng chí đã biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện QCDCCS thời gian qua cũng như công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra của học viện. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, học viện tiếp tục hoàn thiện các quy chế trên tinh thần cải cách hành chính và không để chồng chéo nội dung của các quy chế; tổ chức thực hiện các quy chế chặt chẽ, tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên; thời gian tới, học viện tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, để kịp thời định hướng tư tưởng bộ đội trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thời gian tới giao học viện nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề sâu về cơ sở lý luận thực tiễn, thực trạng và giải pháp thực hiện QCDCCS trong toàn quân trong tình hình hiện nay.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, học viện phải đề cao dân chủ trong quá trình giảng dạy, học tập; đề cao và phát huy vai trò của người đứng đầu; kết hợp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03; tăng cường xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, HĐQN, thực hiện cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật.

Liên quan đến một số vấn đề kiến nghị cụ thể của cán bộ, giáo viên, học viên, QNCN, CNVQP học viện, Đoàn công tác đã tiếp thu, tổng hợp và báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới.

Tin, ảnh: LẠI NGUYÊN THẮNG