Kiểm tra tình hình xả khí thải của nhà máy Pomina 2

UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Công an tỉnh, Sở TNMT, Sở KHCN, BQL các KCN tỉnh kiểm tra, xử lý thông tin xả khí thải của nhà máy Pomina 2 thuộc KCN Phú Mỹ I.

Theo đó, xét báo cáo đề xuất của UBND thị xã Phú Mỹ tại văn bản số 382/UBND-TNMT ngày 8/8/2022 về kiểm tra tình hình xả khí thải của nhà máy Pomina 2 (thuộc KCN Phú Mỹ I) theo thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng; UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trên khẩn trương rà soát, kiểm tra thực hiện theo đề xuất của UBND thị xã Phú Mỹ và báo cáo lại UBND tỉnh trước ngày 30/8/2022.

TRẦN TIẾN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202208/kiem-tra-tinh-hinh-xa-khi-thai-cua-nha-may-pomina-2-958496/