Ngày 12/4, tin từ văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Bắt đầu từ ngày 13/4 đến ngày 5/5, tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện kiểm tra toàn diện việc quản lý và khai thác các mỏ đá trên địa bàn.

Theo đó UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng UBND các huyện... Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cũng như việc kiểm tra cụ thể quy trình khai thác đá, cấp phép mỏ, thiết kế sản xuất, chỉ huy sản xuất mỏ, tổ chức chế biến và công tác đảm bảo an toàn lao động tại các mỏ đá. Trong đợt kiểm tra này, nếu phát hiện bất cứ sai phạm ở mỏ đá nào thì mỏ đá đó bị lập tức đình chỉ khai thác. Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có khoảng 83 mỏ đá được cấp phép khai thác ở các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu…