(PL)- Sở Tài chính TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất việc xác định giá trị tài sản Nhà nước theo Thông tư 12/2012 của Bộ Tài chính và gửi hồ sơ thẩm định trước ngày 4-11 tới.

Theo Sở Tài chính TP, từ cuối năm 2012 đến tháng 5-2013, Sở đã nhiều lần có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện việc xác định giá trị tài sản Nhà nước để giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp nhưng đến nay tiến độ thực hiện còn rất chậm. Sở Tài chính cho biết những đơn vị không nộp đủ hồ sơ sau ngày 30-9-2013 để Sở thẩm định và trình UBND TP sẽ bị xử lý theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và các văn bản liên quan. Ngoài ra, Sở Tài chính sẽ kiểm tra và xử phạt đối với việc sử dụng tài sản Nhà nước vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết chưa đúng quy định.

TRUNG THANH