Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiểm tra việc đầu tư các nguồn vốn công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) sẽ thành lập 11 đoàn kiểm tra việc đầu tư các nguồn vốn công tại các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số đơn vị. Dự kiến, đoàn sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 22/6 đến ngày 30/6.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/171318