Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận 01 tại quận Ô Môn và huyện Thới Lai

Ngày 25-7, Ðoàn công tác do ông Ðinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 01/KL-ÐCT, ngày 20-8-2015 của Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN về 'Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác dân tộc' (Kết luận 01) tại Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn và huyện Thới Lai. Tham dự Ðoàn có đại diện Ban Dân tộc thành phố.

Ðoàn công tác của Ủy ban MTTQVN thành phố, kiểm tra một số mô hình, tìm hiểu đời sống đồng bào DTTS tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai.

Ðoàn công tác của Ủy ban MTTQVN thành phố, kiểm tra một số mô hình, tìm hiểu đời sống đồng bào DTTS tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai.

Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp quận Ô Môn và huyện Thới Lai đã quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01 bằng nhiều hình thức đa dạng, đồng bộ; đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác dân tộc trên địa bàn quận, huyện.

Tại huyện Thới Lai, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) hằng năm đều giảm từ 2-3%; hiện trên 97% số hộ DTTS xây dựng được nhà vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh môi trường nông thôn; 100% hộ DTTS sử dụng dụng cụ chứa nước, 97,91% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 100% hộ nghèo, cận nghèo DTTS được miễn phí mắc điện kế.

Tại quận Ô Môn, 100% số hộ DTTS có điện sử dụng, trong đó hộ sử dụng điện an toàn chiếm 98,7%; số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 99,7%, nước sạch chiếm tỷ lệ 99%/số hộ DTTS. Ngoài ra, các vị có uy tín trong đồng bào DTTS đều được hỗ trợ cấp bảo hiểm y tế; công tác vận động bảo hiểm y tế trong đồng bào DTTS tăng hằng năm và đạt kế hoạch đề ra. Quận có 96 cán bộ, đảng viên là người DTTS.

Ðể thực hiện tốt Kết luận 01, các địa phương kiến nghị, cần quan tâm hơn nữa về chính sách bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã, thị trấn; thường xuyên tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN các cấp, người tiêu biểu trong đồng bào DTTS để phản ánh, đề xuất, kiến nghị kịp thời; củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của Ban Tư vấn về công tác dân tộc để phối hợp thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc…

Ðoàn cũng đã đi kiểm tra một số mô hình tiêu biểu, tìm hiểu đời sống bà con DTTS.

Ông Ðinh Trung Trực lưu ý Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn và huyện Thới Lai cần xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện Kết luận 01 hiệu quả. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị với các cấp, ngành giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nhân rộng những cách làm, mô hình hiệu quả trong quá trình thực hiện; tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng đội ngũ người có uy tín; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu…

Ðối với các kiến nghị, đoàn kiểm tra tiếp thu, tổng hợp và báo cáo T.Ư Ủy ban MTTQVN, các cấp, các ngành liên quan quan tâm giải quyết.

Tin, ảnh: Tâm Khoa

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/kiem-tra-viec-thuc-hien-ket-luan-01-tai-quan-o-mon-va-huyen-thoi-lai-a149372.html