Kiểm tra, xử lý nghiêm lái xe vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình

Gốc
Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội cần kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm thông qua hệ thống giám sát hành trình.

Ảnh minh họa

Đây là yêu cầu bằng văn bản của Sở GTVT Hà Nội đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố. Các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra và kịp thời khắc phục những hư hỏng thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Thông qua ra soát, của bộ phận chức năng, thời gian qua nhiều đơn vị kinh doanh vận tải có lái xe vi phạm, không thông báo về Sở GTVT do thiết bị giám sát hành trình không truyền tín hiệu. Tình trạng này làm ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực vận tải, gây khó khăn cho công tác xử lý các vi phạm.

Chính vì vậy, Sở GTVT đã yêu cầu cần tăng cường công tác theo dõi, chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý nghiêm lái xe vi phạm. Các đơn vị phải khắc phục triệt để những hư hỏng của thiết bị giám sát hành trình; Trường hợp, vi phạm không truyền dữ liệu do đơn vị cung cấp dịch vụ thiết bị giám sát hành trình, doanh nghiệp vận tải phải liên hệ để có biện pháp khắc phục ngay. Việc này phải báo cáo về Sở GTVT và phải nêu rõ thời hạn khắc phục.

CK