Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, ngày 24-4-2015, của Chính phủ quy định rõ: Hộ gia đình tại đô thị khi tiến hành các hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng phải có biện pháp thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng theo quy định. Thế nhưng thực tế hiện nay tại các quận nội thành Hà Nội, người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm các quy định kể trên.

Cụ thể, tại nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời, điểm trung chuyển rác ở các quận nội thành Hà Nội liên tục xảy ra tình trạng người dân đổ chất thải rắn xây dựng lẫn với rác thải sinh hoạt ra nơi công cộng. Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn gây rất nhiều khó khăn cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải của nhân viên các công ty môi trường đô thị.

Để khắc phục và hạn chế dần tình trạng trên, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác vệ sinh môi trường, UBND các phường và cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng.

Nguyễn Thị Bích (Phường Quang Trung, quận Hà Đông)