Trong “chiến thắng trận đầu” ngày 2 và 5-8-1964, Bộ đội Hải quân và các lực lượng tham gia đã tỏ rõ tinh thần dũng cảm, kiên cường chiến đấu với quân thù trong điều kiện khó khăn, ác liệt, bất ngờ trên biển.

Ngày 2-8, mặc dù đang huấn luyê%3ḅn ở xa căn cứ nhưng Tiểu đoàn 135 tàu phóng lôi đã chấp hành nghiêm mê%3ḅnh lê%3ḅnh, nhanh chóng trở về khẩn trương làm công tác chuẩn bị để kịp thời lên đường làm nhiê%3ḅm vụ. Dù chưa được phổ biến phương án đánh địch, nhưng đơn vị vẫn chấp hành nghiêm lê%3ḅnh xuất kích, mất liên lạc với cấp trên vẫn chủ đô%3ḅng tác chiến. Trong tình thế bất lợi cho ta khi tàu bạn bị thương, mất sức cơ đô%3ḅng, các tàu còn lại đã tâ%3ḅp trung tối đa hỏa lực bắn trả địch, thu hút đối phương về phía mình, "chia lửa" với tàu bạn. Vì thế, khi tàu Ma đốc Mỹ chạy khỏi vùng biển của ta, ba tàu phóng lôi 333, 336, 339 tuy có bị tổn thất nhưng vẫn trở về bờ đầy đủ.

Trong chiến đấu với máy bay địch ngày 5-8, mặc dù đang đi làm nhiê%3ḅm vụ ở trên bờ Bãi Cháy, khi thấy báo đô%3ḅng phòng không, chiến sĩ Đồng Quốc Bình đã tìm cách quay trở về tàu cùng đồng đô%3bị chiến đấu đánh trả máy bay địch. Bị thương đến lần thứ ba nhưng chiến sĩ Bình vẫn nén chịu đau, mô%3ḅt tay giữ ruô%3ḅt không cho lòi ra ngoài, mô%3ḅt tay liên tục tiếp đạn cho đồng đô%3bị chiến đấu đến phút cuối cùng. Trong trâ%3ḅn đánh diễn ra ác liê%3ḅt với máy bay Mỹ, tàu T175 ở Hòn La, chiến sĩ Nguyễn Văn Vinh chưa đầy mô%3ḅt tuổi quân, băng mình dưới làn lửa đạn để cấp cứu thương binh, tiếp đạn cho đồng đô%3bị, khi tàu bị trúng đạn, có nguy cơ bị chìm, thuyền trưởng cho phép rời tàu nhưng Vinh đã báo cáo: “Tàu còn thì tôi còn, đề nghị thuyền trưởng cho tôi được ở lại chiến đấu tới cùng”...

Chỉ có nắm vững điều lê%3ḅnh tàu và tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, tất cả vì con tàu thân yêu, bộ đội ta mới có ý chí và hành đô%3ḅng cao cả như vâ%3bỵ. Tính tổ chức, tính kỷ luâ%3ḅt và lòng dũng cảm, ý chí kiên cường trong chiến đấu đánh trả quân thù của Bộ đội Hải quân đã góp phần cùng với các lực lượng khác làm nên “chiến thắng trận đầu” vang dội...

HOÀNG PHÚC