Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiên định con đường Xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết quan trọng: 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam'. Bài viết đặc biệt có ý nghĩa, được công bố nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5 tới đây.

Bài viết không dài, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói đến một dung lượng, một biên độ lớn. Đó là, tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội (CNXH) là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được CNXH? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Mọi con đường khai phá đều gian nan, vất vả; chưa nói đến con đường tìm kiếm hạnh phúc cho một dân tộc, con đường CNXH chưa có tiền lệ trong lịch sử.

Đúng như nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở phần đầu bài viết, từ sau khi mô hình CNXH ở Liên Xô và nhiều nước Đông Âu sụp đổ, vấn đề đi lên CNXH trở thành tâm điểm thu hút mọi sự bàn thảo, thậm chí tranh luận gay gắt. Dư luận xã hội quan tâm đến thời cuộc đặc biệt quan tâm. Tương lai nào cho CNXH ở Việt Nam?

CNXH đề cập, trong bài viết của Tổng Bí thư là CNXH dựa trên học thuyết Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, ở Việt Nam. “Vậy thì chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội thế nào và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam”, Tổng Bí thư nêu vấn đề và tập trung luận giải trong bài viết.

Ngay sau khi bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của dư luận xã hội, đặc biệt là của các nhà nghiên cứu lý luận.

Hầu hết đánh giá cao sự tâm huyết, sắc bén của người đứng đầu Đảng về vấn đề có nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp trên cơ sở cả lý luận và thực tiễn: đó là CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Nhận xét nội dung trả lời bốn câu hỏi đặt ra về CNXH ở Việt Nam, các nhà lý luận cho rằng, đây thực sự là một công trình nghiên cứu rất sâu sắc với nhiều luận điểm mới. Các nhà nghiên cứu cho rằng, với tư duy khoa học và tầm nhìn khách quan, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích, dẫn chứng làm sáng tỏ nhiều vấn đề về CNXH và con đường đi lên CNXH của đất nước ta một cách rất hệ thống, đầy đủ, toàn diện, thuyết phục.

Con đường đi lên CNXH ngày càng rõ hơn ở Việt Nam. Đảng ta là một đảng cách mạng, luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu vì hạnh phúc của mỗi người dân. Đó là niềm tự hào của dân tộc.

Từ Tâm

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/kien-dinh-con-duong-xa-hoi-chu-nghia-591738.html