Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiên định 'mục tiêu kép' trong 6 tháng cuối năm

Sáu tháng qua, Việt Nam tập trung thực hiện “mục tiêu kép," vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/kien-dinh-muc-tieu-kep-trong-6-thang-cuoi-nam-217300.htm