Kiên Giang đóng mới tàu thuyền vươn tới ngư trường xa Ảnh: TL Kiên Giang vừa có 600 tàu thuyền khai thác hải sản được đóng mới, bình quân mỗi tàu thuyền có trọng tải 100 tấn, giá trị chi phí đóng mới kể cả trang thiết bị khoảng 2 - 2,5 tỷ đồng.

Các loại tàu thuyền đóng mới vừa nhằm thay thế cho đội tàu có trọng tải nhỏ, vừa đủ sức ra khơi dài ngày vươn tới ngư trường xa, đủ sức khai thác những loại hải sản có giá trị kinh tế cao hơn. Đây cũng là xu hướng chuyển đổi phương thức khai thác đánh bắt xa bờ vừa tăng giá trị kinh tế, vừa bảo vệ môi trường biển của bà con ngư dân trong những năm gần đây. Nhờ vậy, sản lượng khai thác đánh bắt hàng năm tuy tăng không đáng kể nhưng chất lượng của một số loài hải sản thu được nhất là những loài có giá trị xuất khẩu như tôm, mực, ghẹ…tăng nhanh, từ 30% nay đã chiếm xấp xỉ 40%. Ở một số địa phương có nghề khai thác hải sản biển mạnh như TP. Rạch Giá, các huyện Châu Thành, Hòn Đất có chủ phương tiện đầu tư đóng mới cùng một lúc 2 cặp tàu cào đôi giá trị hàng chục tỷ đồng. Hầu hết các chủ phương tiện đóng mới tàu thuyền theo chủ trương chuyển đổi sang đánh bắt xa bờ đều làm ăn có lãi, có những hộ sở hữu đến 4 cặp cào đôi, mức lãi thu được hàng năm từ 5 - 6 tỷ đồng./.