Tại huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang), trong ba năm trở lại đây, một số nông dân tận dụng núi đá để trồng cây thanh long cho kết quả rất khả quan