(PL)- Tin từ Sở Thủy sản Kiên Giang cho biết toàn tỉnh có hơn 7.200 tàu đánh bắt hải sản nhưng khoảng 15% số tàu đang tạm ngưng hoạt động.