Kiên Giang: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Gốc
Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại những dấu ấn lịch sử, thành tựu vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, ngành Tổ chức xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt nhiệm vụ củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

Ngày 23/10, Tỉnh ủy Kiên Giang đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020). Dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020).

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại những dấu ấn lịch sử, thành tựu vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, ngành Tổ chức xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt nhiệm vụ củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Năm 1948, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang được thành lập, do đồng chí Phan Công Cương, Bí thư Tỉnh ủy phụ trách tổ chức Đảng. Từ đây, Đảng bộ tỉnh có cơ quan tham mưu chuyên trách, trực tiếp tham mưu Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và công tác cán bộ của Đảng. Trải qua 72 năm (1948 - 2020) hình thành và phát triển của ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chuyên viên, nhân viên của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh luôn hết mình vì công việc, không ngại khó khăn, gian khổ, đi sâu, đi sát cơ sở nắm bắt tình hình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về công tác xây dựng Đảng về tổ chức, về cán bộ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; phát huy hơn nữa nội lực của cả hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, lãnh đạo triển khai thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong trước mắt và lâu dài.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội từ cấp chi bộ đến đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả, Đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở thực hiện đúng theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được đánh giá cao về công tác tổ chức, điều hành. Đặc biệt, công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, bài bản, chu đáo, dân chủ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhấn mạnh, thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy chế, quy trình, nội dung, phương pháp công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục tham mưu củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nhất là ở cơ sở và các chi bộ; nắm chắc tình hình cán bộ trong tỉnh, tham mưu ban hành các văn bản quy định về công tác cán bộ theo đúng quy định với tinh thần đổi mới; chú trọng củng cố những địa phương, đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có đơn thư để ổn định tình hình. Đồng thời, chú trọng đề xuất các giải pháp phát triển đảng; làm tốt công tác sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa", có vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tham mưu đổi mới công tác tuyển dụng, thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao để thực hiện tốt một trong các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin, ảnh: Quốc Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/kien-giang-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-to-chuc-xay-dung-dang-566388.html