Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiên Giang: Người lao động có thể đến xã để được hướng dẫn về trợ cấp

Theo phản ánh của ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Kiên Giang), ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhưng đến nay tại nơi ông ở - ấp Vĩnh Lập, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng vẫn chưa có thông tin về việc hỗ trợ. Ông Nghĩa đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

UBND tỉnh Kiên Giang trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 18/7/2021 thực hiện hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Căn cứ các văn bản nêu trên, UBND huyện U Minh Thượng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đến UBND các xã để thông tin hướng dẫn và lập danh sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Nội dung ông Nghĩa phản ánh, đề nghị ông đến UBND xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng để được hướng dẫn lập hồ sơ giải quyết.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/kien-giang-nguoi-lao-dong-co-the-den-xa-de-duoc-huong-dan-ve-tro-cap/441042.vgp