Kiên Giang: Phong trào hiến máu tình nguyện phong phú, đa dạng, chất lượng và hiệu quả.

Gốc
Năm 2018, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức 80 điểm hiến máu tập trung, tiếp nhận được 19.416 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị.

Hiện toàn tỉnh đã thành lập và kiện toàn được 138 các loại hình Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 2.494 thành viên, trong đó có 67 Câu lạc bộ hiến máu dự bị với 1.569 thành viên; 02 Câu lạc bộ 25 với 52 thành viên; 11 Câu lạc bộ gia đình hiến máu với 87 thành viên; 58 câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện với 786 thành viên. Các câu lạc bộ sau khi được thành lập và hoạt động đã làm tốt công tác vận động người thân, gia đình và cộng đồng xã hội sẵn sàng tham gia hiến máu khi có nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện luôn được cải tiến với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, từ đó chất lượng và hiệu quả tuyên truyền ngày được nâng lên thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức “Lễ hội Xuân hồng” và ngày “Chủ nhật đỏ ” tại huyện Giồng Riềng đã tiếp nhận được 493 đơn vị máu.

Sau buổi lễ phát động qua 02 sự kiện có 19 đơn vị hưởng ứng tổ chức hiến máu, đã tiếp nhận được 4.708 đơn vị máu, đạt 106% so với kế hoạch sự kiện. Tổ chức sự kiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ” 7/4 tại huyện Tân Hiệp đã tiếp nhận được 470 đơn vị máu, qua sự kiện có 8 đơn vị hưởng ứng tổ chức hiến được 2.103 đơn vị máu, đạt 145% kế hoạch sự kiện.

Tổ chức “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè tại Trường Đại học Kiên Giang đã tiếp nhận được 563 đơn vị máu. Trong Chiến dịch có 28 đơn vị tổ chức hiến được 6.540 đơn vị máu, đạt 130% so với kế hoạch Chiến dịch. Hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” do Ban Chỉ đạo quốc gia và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phát động, có 1.025 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận được 971 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ.

Tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2018

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh luôn chú trọng công tác tôn vinh khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích phong trào hiến máu tình nguyện trong tỉnh, đã đề nghị các cấp có thẩm quyền tặng 239 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động và tham gia hiến máu, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 15 kỷ niệm chương, 47 Bằng khen cá nhân, 02 Bằng khen tập thể, 03 Bằng khen cho 03 gia đình hiến máu nhiều lần; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 137 Bằng khen cá nhân và 35 Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu.

Thực hiện phân bổ chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu giai đoạn 2018 – 2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh phấn đấu trong năm 2019 số máu cần vận động được 17.200 đơn vị máu trở lên, số máu tiếp nhận được là 17.000 đơn vị máu trở lên, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt 98%, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 90% và tỷ lệ dân số hiến máu đạt 0,98%.

Để đạt được kết quả đã đề ra, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp cần phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tốt các chiến dịch, sự kiện như “Lễ hội Xuân hồng”, Những giọt máu hồng” hè; tổ chức mít tinh “Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện; lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện nhân “Ngày thế giới tôn vinh người hiên máu” 14/6, đặc biệt là phối hợp thực hiện Chương trình “Hành trình đỏ ” năm 2019.

Đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố. Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế tôn vinh khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích vận động và hiến máu tình nguyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu bằng nhiều hình thức phù hợp, nhất là đưa tin, bài trên Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Kiên Giang; website Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đài truyền thanh các huyện, thành phố và trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn; cung cấp tranh, ảnh, tờ rơi, tổ chức mít tinh, diễu hành, giao lưu tọa đàm.

Phát động và duy trì thường xuyên phong trào hiến máu tình nguyện ở các địa phương, các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị lực lượng vũ trang; các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xây dựng ngân hàng máu sống…Thực hiện tốt công tác quản lý các loại hình câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện, câu lạc bộ những người tham gia hiến máu,…tạo nguồn máu dự trữ, sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu.

Kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tuyên truyền vận động được nhiều người tham gia hiến máu, cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần; tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm tài trợ, hỗ trợ cho người tham gia hiến máu. Tăng cường các hoạt động truyền thông về hiến máu tình nguyện, tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân với cộng đồng xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu bằng nhiều hình thức trong hệ thống chính trị và mở rộng đối tượng ra địa bàn dân cư, tổ nhân dân tự quản. Tổ chức tốt các điểm hiến máu theo lịch phân bổ chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc triển khai vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, người dân tham gia hiến máu.

Trương Anh Sáng