Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiến nghị bãi bỏ quy định về đăng ký và cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án trong nước

Gốc

Hanoinet - Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho bãi bỏ quy định về đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=73155