Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiến nghị bỏ quy định xử lý hình sự đối với người nghiện ma túy

Gốc

Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH đánh giá: Bản chất của nghiện ma túy là một loại bệnh. Người nghiện ma túy cũng là người có hành vi vi phạm pháp luật (sử dụng trái phép chất ma túy), do đó việc xử lý sẽ chỉnh lý theo hướng: bỏ quy định giáo dục tại phường, xã, thị trấn; bỏ quy định xử lý hình sự đối với người nghiện ma túy.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/4/89053.cand