Kiến nghị, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính

Gốc
Ngày 25-8, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trong CAND tại 2 đầu cầu Hà Nội và TP. HCM. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, đây là dịp để đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong công tác xử lý vi phạm hành chính của lực lượng CAND thời gian qua, nêu rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính.

Kiến nghị, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính - Ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn chủ trì hội nghị

Từ đó, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trọng tâm là quan điểm chỉ đạo, những nội dung cần sửa đổi toàn diện Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong 4 năm thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, công tác xử phạt vi phạm hành chính của Công an các đơn vị, địa phương đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định tại Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kiến nghị, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính - Ảnh 2

Hội nghị được diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại 2 đầu cầu

Hà Nội và TP.HCM

Các lực lượng có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong CAND đã chủ động phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thủ tục xử phạt và áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo đúng trình tự pháp luật. Tuy nhiên tình hình vi phạm hành chính vẫn diễn ra tương đối phổ biến, phức tạp, tái diễn nhiều lần đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tệ nạn xã hội...

Sau khi nghe công an các đơn vị, địa phương tham luận về khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong quá trình thực hiện xử phạt hành chính theo Luật, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã đề nghị Cục Pháp chế và cải cách thủ tục hành chính, tư pháp Bộ Công an là cơ quan chủ trì xây dựng Báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong CAND nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận để hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết của Bộ Công an gửi Bộ Tư pháp;

Kiến nghị, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính - Ảnh 3

Giao thông đường bộ là lĩnh vực có nhiều vi phạm hành chính phải xử lý nhất

Công an các đơn vị địa phương trên cơ sở tổng kết 4 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong CAND, đề xuất cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế bất cập của Luật cũng như tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới.

Châu Anh

Tin nóng

Tin mới