Kiến nghị bồi thường bảo hiểm của Tân Thành: Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản tới Bộ Tài chính xem xét, xử lý

Gốc
Trước kiến nghị hôm 16/10/2017 của Công ty TNHH Tân Thành về việc đôn đốc Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) thực hiện giải quyết bồi thường bảo hiểm cho Công ty và xử lý vi phạm đối với VBI, ngày 3/11, Văn phòng Chính Phủ đã có Công văn số 11800/VPCP-DMDN gửi Bộ Tài chính.

Theo đó, công văn trên cho biết “Ngày 31/10/2017, Văn Phòng Chính Phủ đã nhận được kiến nghị của Công ty TNHH Tân Thành về việc đôn đốc VBI thực hiện giải quyết bồi thường bảo hiểm cho Công ty và xử lý vi phạm đối với VBI.

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại công văn 9800/VPCP-ĐMDN ngày 15/11/2016 về việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Chính Phủ và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính Phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Văn Phòng Chính Phủ chuyển văn bản nêu trên đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời Công ty TNHH Tân Thành theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện từ Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để tổng hợp trước ngày 21/11/2017.

Trước đó, hôm 16/10/2017, Công ty TNHH Tân Thành (Khu Công nghiệp Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương) đã có Công văn số 04/TT-KN gửi Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến bồi thường bảo hiểm mà doanh nghiệp này đã bị thiệt hại nặng tại tỉnh Bình Dương vào ngày 13-14/5/2014.

Kim Lan