Nguyên nhân một phần do sự buông lỏng của các cấp chính quyền; một phần do vỉa hè là nơi kinh doanh chợ tạm, chợ cóc...Chi tiết...