Sở GTVT Đồng Nai kiến nghị phê bình 7 nhà cung cấp thiết bị GSHT vì không báo cáo số liệu.

Kien nghi chan chinh 7 nha cung cap thiet bi giam sat hanh trinh - Anh 1

7 nhà cung cấp thiết bị GSHT bị kiến nghị phê bình - (Ảnh minh họa)

Sở GTVT Đồng Nai vừa có kiến nghị Tổng cục Đường bộ VN chấn chỉnh, phê bình 7 đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình (GSHT) hoạt động trên địa bàn tỉnh này vì không báo cáo số liệu. Các nhà cung cấp thiết bị GSHT bị Sở GTVT Đồng Nai kiến nghị chấn chỉnh như: Công ty Cổ phần VCOMSAT, Công ty TNHH TM DV và SX Toàn Đức Lộc, Công ty cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương, Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ TST và Công ty CP Phát triển Công nghệ EPOSI...

Theo Tổng cục Đường bộ VN, trước đó, Sở GTVT Đồng Nai đã 2 lần yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị GSHT trên địa bàn báo cáo số liệu lắp đặt thiết bị GSHT đối với các xe của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tới nay các đơn vị nêu trên chưa thực hiện báo cáo.

Để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh Đồng Nai, đồng thời chủ động trong quá trình theo dõi, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành các quy định hiện hành, Tổng Cục Đường bộ VN yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ GSHT nêu trên khẩn trương báo cáo số liệu lắp đặt thiết bị GSHT đối với các xe của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo yêu cầu; Liên hệ với các đơn vị kinh doanh vận tải có lắp đặt thiết bị GSHT của đơn vị mình nhưng chưa phù hợp với QCVN 31:2014/BGTVT để có kế hoạch nâng cấp, thay thế theo đúng tiến độ quy định; Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Đường bộ VN trước ngày 25/2/2017.

Trần Duy