Kiến nghị cho xe 3-4 bánh lấy rác được lưu thông ban ngày

Gốc
Nên cho xe 3-4 bánh tự chế lấy rác được lưu thông ban ngày trong dịp tết, đó là đề xuất của các Công ty Dịch vụ công ích quận-huyện nhằm đảm bảo công tác vệ sinh TP trong dịp tết

Tin nóng

Tin mới