Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án 'treo' ở Bình Chánh

Cử tri TP.HCM đã kiến nghị TP đẩy nhanh tiến độ các dự án 'treo' trên huyện Bình Chánh như làng đại học xã Hưng Long, dự án khu E; quy hoạch đường N4, N6 cụm 05 đường vào Khu công nghiệp An Hạ…

Trả lời kiến nghị cử tri trong văn bản gửi HĐND TP cuối tháng 6, UBND TP đã thông tin về từng dự án.

Cụ thể, về nội dung xem xét lại việc quy hoạch đường N4, N6 cụm 05 đường vào Khu công nghiệp An Hạ: Căn cứ Quyết định 4221 ngày 25-8-2014 của UBND TP về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp An Hạ, đường N4 được dịch chuyển về phía bắc 12 m so với quy hoạch được duyệt, điều chỉnh lộ giới đường N6 từ 40 m thành 25 m. Tuy nhiên, đối với phần diện tích do dịch chuyển tuyến đường và điều chỉnh giảm lộ giới chưa được ghi chức năng sử dụng đất cụ thể trong đồ án quy hoạch (về hiện trạng thì vẫn thuộc quyền sử dụng đất của các hộ dân).

Hiện nay Phòng Quản lý đô thị đang tham mưu UBND huyện Bình Chánh xem xét bổ sung chức năng sử dụng đất đối với phần diện tích này nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 có sự điều chỉnh.

Dự án làng đại học xã Hưng Long: Dự án có diện tích 511 ha được duyệt theo quy hoạch chung huyện Bình Chánh, kèm theo Quyết định 6013 ngày 26-11-2012 của UBND TP.HCM về phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh đến năm 2020.

Theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 3942 ngày 25-9-2019 có giao cho Ban quản lý Khu Nam tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu làng đại học Hưng Long theo quy định.

Sau khi đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đại học Hưng Long được UBND TP phê duyệt, UBND TP giao Sở KH&ĐT TP chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND TP về quy trình, kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

“Hiện nay Ban quản lý Khu Nam đang thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của UBND TP” - văn bản của UBND TP cho biết.

Về dự án khu E, xã An Phú Tây: Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư chậm triển khai thực hiện gây khó khăn, bức xúc đối với người dân có nhà, đất bị ảnh hưởng trong dự án này.

Việc này gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân (không được giải quyết cấp điện, nước, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - quyền sử dụng đất ở, cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà...). Vì vậy, hiện nay Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh đang thực hiện công tác khảo sát, kiểm kê hiện trạng.

PHAN CƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-dong-san/kien-nghi-day-nhanh-tien-do-cac-du-an-treo-o-binh-chanh-998202.html