Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục xây dựng Nhà máy xử lý nước thải phía bắc, thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).

Theo văn bản, hiện nay, thành phố đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh (chủ đầu tư Dự án CCSEP Nha Trang) để tiếp nhận đưa vào khai thác vận hành một số hạng mục công trình của Dự án CCSEP Nha Trang gồm: Hệ thống thoát nước mưa và các tuyến cống nước thải cấp 3 thuộc phạm vi thu gom nước thải của Nhà máy xử lý nước thải phía nam TP. Nha Trang. Tuy nhiên, đối với tuyến cống nước thải cấp 3 thuộc phạm vi thu gom nước thải của Nhà máy xử lý nước thải phía bắc, UBND thành phố chưa tiếp nhận do Nhà máy xử lý nước thải phía bắc, trạm bơm chính phía bắc và tuyến cống áp lực từ trạm bơm chính về nhà máy chưa được đầu tư hoàn thành. Vì vậy, để đạt chỉ số mục tiêu đấu nối nước thải khi Dự án CCSEP Nha Trang kết thúc, chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục xây dựng Nhà máy xử lý nước thải phía bắc.

T.T