Chiều nay 20.10, Quốc hội (QH) đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày báo cáo thực hiện ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2009, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2010; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đọc Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật thuế tài nguyên, các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về hai nội dung trên.

Báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2009, dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2010 nhận xét: “Chính sách tài chính - tiền tệ năm 2009 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng được những mục tiêu chủ yếu đã được QH quyết định, song vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: chưa tận dụng được cơ hội và tạo đòn bẩy để bước đầu chuyển đổi và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tích cực. Gói kích thích kinh tế của Chính phủ còn mang tính bình quân và dàn đều”. Chủ nhiệm Ủy ban (UB) Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển cho biết: “Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách kích thích kinh tế trong giai đoạn phục hồi kinh tế là cần thiết”. Nhưng UB Tài chính - Ngân sách cho rằng không nên thực hiện kích thích kinh tế mang tính dàn đều, bình quân như hiện nay mà chuyển sang kích thích có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực để cơ cấu lại nền kinh tế, đưa nền kinh tế phát triển theo chiều sâu và bền vững. “Dừng các chính sách miễn, giảm thuế; thực hiện giãn thời hạn nộp thuế một quý đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt may, da giày, sử dụng nhiều lao động”, Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển đề nghị. Ông Phùng Quốc Hiển nêu quan điểm, không thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất ngắn hạn, chuyển sang việc hỗ trợ lãi suất cho vay trung và dài hạn đối với một số đối tượng để cơ cấu lại nền kinh tế, chỉ thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất ngắn hạn đối với việc mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn. Sử dụng gió có phải đóng thuế tài nguyên? Trong phần thẩm tra về dự án Luật thuế tài nguyên, UB Tài chính - Ngân sách tán đồng với Tờ trình của Chính phủ, cho rằng đã đến lúc cần thiết phải ban hành Luật thuế tài nguyên. Tuy nhiên, UB Tài chính - Ngân sách cho rằng: “Việc sửa đổi thể hiện trong dự thảo luật mới chỉ dừng lại ở phạm vi nhất định, chưa căn bản, một số vấn đề sửa đổi chủ yếu mang tính kỹ thuật”. Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển cho biết, có ý kiến cho rằng nên mở rộng đối tượng chịu thuế, trong đó có các loại tài nguyên như gió, kho số, tần số, danh lam thắng cảnh thiên nhiên. Nhưng cũng có ý kiến khác bày tỏ, nếu đưa gió vào đối tượng chịu thuế là không khả thi. Theo ông Hiển, đa số các ý kiến trong UB này đề nghị chưa nên bổ sung các tài nguyên gió, năng lượng mặt trời, kho số, tần số vào diện đối tượng chịu thuế, vì Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang khuyến khích sử dụng năng lượng sạch (gió). Còn kho số, tần số là những lĩnh vực mới, bước đầu được khai thác, Nhà nước đang áp dụng thu phí sử dụng. Về khung thuế suất đối với dầu thô, dự thảo quy định mức thuế suất là 6 - 40% (nâng thuế suất trần từ 30% lên 40%). UB Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc chỉ tăng mức thuế suất trần từ 30% lên 40% là chưa đủ, và đề nghị phải tăng cả mức thuế suất trần và mức thuế suất sàn cao hơn mức quy định như dự thảo.