Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải vừa kiến nghị Chính phủ giảm 10-15% phí với xe nhóm 4, nhóm 5 tại các trạm thu phí BOT đã áp dụng mức thu cao nhất là 200.000 đồng/lượt.

Lý do được Bộ Tài chính đưa ra bởi đây là các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải, việc điều chỉnh sẽ giảm khó khăn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với nhóm ô tô con, xe khách, xe tải nhẹ mức thu thấp hơn khung quy định nên không được xem xét giảm. Riêng với 5 trạm đã thu phí mức cao nhất với nhóm xe dưới 12 chỗ và xe đến 30 chỗ ngồi là 45.000 đồng sẽ xem xét giảm 10-20%, đảm bảo tương đồng với mức thu các trạm khác.

Liên quan đến việc giảm phí BOT cho các phương tiện, Bộ GTVT nêu quan điểm không điều chỉnh mức phí với các trạm thu phí thu trước năm 2014 do mức thu thấp (10.000 - 20.000 đồng/lượt), ít gây bức xúc trong dư luận. Đối với các trạm thu sau năm 2014, chỉ xem xét xem xét giảm phí với các loại xe vận tải có tải trọng lớn, mức thu đang ở mức tối đa trong khung mức phí quy định tại Thông tư 159 của Bộ Tài chính.

Với các tuyến cao tốc, Bộ GTVT đề nghị không điều chỉnh do mức phí được tính trên số ki lô mét thực tế, những người dân không sử dụng cao tốc vẫn có sự lựa chọn đi quốc lộ.

Với các trạm thu trước năm 2014 có lộ trình tăng phí vào năm 2016, Bộ GTVT đề nghị tạm dừng không tăng theo lộ trình.

Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ giảm 10-15% phí với nhóm 4 (xe tải có tải trọng 10-18 tấn, xe container 20 feet), nhóm 5 (xe tải 18 tấn trở lên, xe container trên 40 feet) tại các trạm thu phí BOT đã áp dụng mức thu cao nhất là 200.000 đồng/lượt, do đây là phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải, việc điều chỉnh sẽ giúp giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

Nam Phong