Kiến nghị giảm tỉ lệ đại diện vốn tối thiểu khi triệu tập đại hội cổ đông

Gốc
Hiệp hội NĐT tài chính (Vafi) vừa có văn bản kiến nghị giảm tỉ lệ đại diện vốn tối thiểu từ 65% xuống 51% để DN dễ dàng triệu tập đại hội cổ đông (ĐHCĐ).

Tin nóng

Tin mới