Kiến nghị lùi thời gian áp dụng thuế chứng khoán

Gốc
Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VaFi) vừa kiến nghị Bộ Tài chính lùi thời gian áp dụng thuế thu nhập đối với chứng khoán.

Tin nóng

Tin mới