Xe tải như đề nghị của sở Giao thông công chính TP.HCM không cơ động và cước phí vận chuyển đắt hơn.