Kiến nghị sớm ban hành quy chuẩn sử dụng tro, xỉ nhiệt điện

Gốc
Bộ Công Thương cho biết, ngày 149, đại diện Bộ Công Thương đã tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Theo đó, nhà máy đã có nhiều cải thiện trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, tái chế tro, xỉ phát sinh. Nhà máy đã chuyển đổi nhiên liệu đốt khởi động lò từ dầu HFO sang dầu FO, hoàn thành cải tiến hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) giải quyết triệt để việc phát thải khói đen trong quá trình khởi động; Quan trắc, giám sát chất lượng khí thải và nước thải sau hệ thống xử lý thường xuyên, liên tục; Xây dựng đường nội bộ vận chuyển tro, xỉ ra bãi thải và lắp đặt 19 camera giám sát quá trình vận chuyển tro, xỉ, truyền tín hiệu về cơ quan giám sát...

Các mẫu tro, xỉ được kiểm tra đều cho kết quả không có chất nguy hại. Tuy nhiên, để giải quyết những khó khăn liên quan đến việc xả tro, xỉ, Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO 3) kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu kỹ thuật của tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp cho các công trình dân dụng, công nghiệp.

Hà Linh

Tin nóng

Tin mới