Ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, kể từ đầu tháng 12-2008, Trung Quốc đã bãi bỏ thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng thép này từ 15% xuống còn 0% cho các doanh nghiệp sản xuất thép Trung Quốc.