TPO - Trữ lượng dầu của nước ta theo kết quả thăm dò là rất hạn chế trong khi nước ta phải nhập khẩu các loại xăng dầu. Vì vậy, đề nghị tăng cả mức thuế suất sàn và mức thuế suất trần khai thác dầu thô, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị.

Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, cho biết theo quy định của Dự thảo Luật thuế Tài nguyên, mức thuế suất thuế tài nguyên đối với nhóm dầu thô là 6-40 phần trăm (thuế suất trần tăng từ 30 lên 40 phần trăm so với mức hiện hành) nhưng Ủy ban vẫn đề nghị tăng cả mức thuế suất sàn và mức thuế suất trần cao hơn mức quy định trong Dự thảo luật. Điều này do đây là loại tài nguyên có giá trị kinh tế lớn, trữ lượng dầu còn lại của nước ta theo kết quả thăm dò là rất hạn chế. Hiện dầu thô của Việt Nam chủ yếu do các liên doanh và nhà thầu nước ngoài khai thác, sản phẩm được xuất khẩu với giá tương đối cao, có lợi cho nhà khai thác, trong khi đó nước ta lại phải nhập khẩu các loại xăng dầu giá cao. “Với các nhà máy lọc dầu đang và sắp đi vào hoạt động nên việc hạn chế xuất khẩu dầu thô là hợp lý. Vì vậy,”- Ông Hiển đề nghị. Chưa đánh thuế khai thác nước ngầm Báo cáo thẩm tra Dự thảo Luật thuế Tài nguyên Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng cho biết có nhiều ý kiến cho rằng đối với một số tài nguyên như gió, năng lượng mặt trời là năng lượng sạch, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đang khuyến khích sử dụng. Ngoài ra, kho số, tần số... là những lĩnh vực mới, bước đầu được khai thác, Nhà nước đang áp dụng thu phí sử dụng. Do vậy, trước mắt, chưa nên bổ sung các tài nguyên trên vào đối tượng chịu thuế. Về tài nguyên nước ngầm, ông Hiển cho biết trong điều kiện Nhà nước, doanh nghiệp chưa cung ứng đủ nước sạch cho người dân thì khuyến khích nhân dân sử dụng nguồn nước ngầm một cách hợp lý là cần thiết. Mặt khác, việc khai thác nước ngầm đối với người dân rất khó quản lý. Vì vậy, đề nghị không đưa nước ngầm vào đối tượng chịu thuế. Theo đánh giá Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, trong những năm gần đây, tình trạng khai thác tài nguyên diễn ra khá mạnh, có phần kém hiệu quả, khó kiểm soát, tình trạng khai thác quy mô lớn làm suy kiệt nguồn tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường ở nhiều địa phương. Mặt khác, do được ban hành từ năm 1998 nên một số quy định trong Pháp lệnh không còn phù hợp với thực tiễn; mức thuế suất đối với một số tài nguyên mặc dù mới được điều chỉnh song vẫn còn thấp, chưa điều tiết việc khai thác ở mức hợp lý. Vì vậy việc ban hành Luật thuế Tài nguyên là cần thiết.