Kiến nghị tháo dỡ 3 trạm thu phí tại Đồng Nai

Ngày 9/7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam tháo dỡ 3 trạm thu phí trên địa bàn Đồng Nai gồm Trạm thu phí cầu Đồng Nai nằm trên Quốc lộ 1A, Trạm thu phú Tân Phú – trên Quốc lộc 20, và Trạm thu phí Quốc lộ 1K, thuộc thành phố Biên Hòa.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/kien-nghi-thao-do-3-tram-thu-phi-tai-dong-nai-45235.htm