Kiến nghị thu hồi dự án treo, chậm tiến độ nhiều năm ở Nghệ An

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An đang kiến nghị UBND tỉnh thu hồi những dự án treo, chậm tiến độ nhiều năm; đồng thời nghiên cứu chế tài xử phạt những dự án này.

Tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự tại thị xã Cửa Lò của Công ty CP Golf biển Cửa Lò chậm tiến độ nhiều năm nhưng chưa bị thu hồi.

Tổ hợp sân golf, khách sạn, biệt thự tại thị xã Cửa Lò của Công ty CP Golf biển Cửa Lò chậm tiến độ nhiều năm nhưng chưa bị thu hồi.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo chuyên đề kết quả giám sát các dự án treo, chậm tiến độ và sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát tiến độ thực hiện các dự án sử dụng đất, trên cơ sở đó để thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh.

UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý sau kiểm tra các dự án trên địa bàn tỉnh. Văn bản quy định cụ thể nhiệm vụ, cách thức phối hợp trong quá trình rà soát, báo cáo, xử lý các dự án chậm tiến độ.

Dự án Chung cư và biệt thự cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ của Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Trong năm 2022, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế một số dự án, làm việc trực tiếp các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

Kết quả cho thấy, còn nhiều dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh không triển khai, triển khai chậm tiến độ. Một số dự án hết thời gian được gia hạn vẫn chưa triển khai, chậm tiến độ.

Khu vực đô thị có tỷ lệ dự án treo, dự án chậm tiến độ cao (thành phố Vinh 40%, các huyện 38%). Theo lĩnh vực đầu tư thì dự án thương mại, dịch vụ chiếm 48%; nhà ở, bất động sản 23%; công nghiệp, xây dựng 17% và các lĩnh vực khác 12%.

Bên cạnh ghi nhận các cấp, các ngành trong rà soát và xử lý các dự án treo, chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích, đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại.

Trong đó, nổi lên là nhiều dự án treo, chậm tiến độ sau khi được gia hạn lại tiếp tục chậm tiến độ mới. Việc thu hồi các dự án treo còn nhiều hạn chế, trong khi đó các dự án sau khi chấm dứt chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư thay thế.

Tổ hợp Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC tại thành phố Vinh (Nghệ An) triển khai dở dang nhiều năm nay.

Trên cơ sở kết quả giám sát, HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh sớm xây dựng, vận hành phần mềm quản lý tổng thể các dự án đầu tư trên địa bàn để dễ dàng theo dõi, cập nhật thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Sớm hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Ưu tiên bố trí nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm; tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín.

UBND tỉnh cũng cần chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý, kiên quyết thu hồi đất những dự án treo, chậm tiến độ qua nhiều năm đã được gia hạn.

Đặc biệt, cần nghiên cứu chế tài xử phạt các dự án treo, chậm tiến độ, dự án sử dụng đất không đúng mục đích; đồng thời thu hồi các khoản nợ tiền sử dụng đất.

Từ năm 2016 đến nay, các đoàn liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành 489 lượt kiểm tra đối với 391 dự án (tăng gấp 2,6 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, kiểm tra 186 dự án).

Trong số các dự án kiểm tra, UBND tỉnh đã chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất, chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý có liên quan đối với 92 dự án; cho gia hạn tiến độ 179 dự án; cho phép tiếp tục thực hiện theo tiến độ đã được cho phép đối với 30 dự án; xử lý khác đối với 90 dự án.

Ngoài ra, có 13 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính 5 dự án.

Qua rà soát của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, có 120 chủ đầu tư nợ thuế với tổng số tiền gần 840 tỷ đồng. Trong đó, nợ tiền sử dụng đất, thuê đất gần 700 tỷ đồng.

Phạm Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kien-nghi-thu-hoi-du-an-treo-cham-tien-do-nhieu-nam-o-nghe-an-post601197.html