(VnMedia) - Số tiền trên bao gồm các khoản chấp hành nghiệm thu thanh toán vượt số lượng (3,5 tỷ đồng) , sai định mức (hơn 7 tỷ đồng), sai đơn giá, xác định sai tỷ giá ngoại tệ....