Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiến nghị thu hồi hơn 4,7 tỷ đồng của một công ty thuộc UBND tỉnh Trà Vinh

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 4,7 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh; kiến nghị UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân thuộc quyền quản lý...

Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao và thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh, đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý vốn và thu chi tài chính của đơn vị này.

Trong đó, công ty chưa có báo cáo bằng văn bản và tham mưu đề xuất phương án cho chủ sở hữu xử lý khoản chênh lệch thiếu nguồn vốn chủ sở hữu, số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Từ năm 2019 đến ngày 30/6/2022, công ty chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án hàng tháng cho người đại diện chủ đầu tư chưa đúng quy định số tiền hơn 145 triệu đồng. Trong năm 2019, công ty không thu tiền bán hồ sơ mời thầu của 10 công trình, gây thất thoát 40 triệu đồng.

Trong năm 2021, công ty có phát sinh khoản thu từ việc bán phế liệu, đã hoàn thành việc bàn giao phế liệu và thu tiền đơn vị mua từ ngày 8/12/2021; tuy nhiên đến nay, công ty chưa xuất hóa đơn GTGT cho đơn vị mua và chưa nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 2,8 tỷ đồng.

Từ ngày ngày 1/1/2019 đến hết tháng 6/2022, công ty được UBND tỉnh Trà Vinh giao làm chủ đầu tư 109 dự án, công trình bằng nguồn hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, với tổng mức đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Qua thanh tra 20 công trình (tổng vốn 47,8 tỷ đồng), có 8 công trình dự toán tính sai chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và chi phí quản lý dự án; dự toán xác định sai chi phí vận chuyển, tính thừa khối lượng...

Ngoài ra, chủ đầu tư và các đơn vị, cá nhân có liên quan chưa làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc theo dõi, kiểm tra khối lượng giữa hồ sơ khảo sát thiết kế; dự toán và hợp đồng thi công dẫn đến chấp nhận nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành không đúng so với thực tế, với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng…

Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý.

Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý.

Từ các hạn chế, thiếu sót trên, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với 6 tổ chức có vi phạm về lĩnh vực đầu tư xây dựng được phát hiện qua thanh tra.

Chủ tịch và Ban Giám đốc công ty kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; rà soát, xác định lại số vốn chủ sở hữu thực có để kiến nghị chủ sở hữu bổ sung số tiền hơn 1,1 tỷ đồng hoặc có quyết định điều chỉnh lại mức vốn điều lệ đảm bảo đúng thực tế. Tiến hành xử lý trách nhiệm đối với 8 cá nhân thuộc quyền quản lý, có liên quan đến các sai sót phát hiện qua thanh tra.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi nộp NSNN tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, bao gồm: các khoản chi chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và các khoản phải nộp ngân sách nhưng chưa nộp theo quy định là hơn 3,1 tỷ đồng; các nội dung sai sót trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, thanh toán các công trình do công ty làm chủ đầu tư là hơn 1,6 tỷ đồng.

Cảnh Kỳ