Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiến nghị tiếp thu, khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế tại VKSND tỉnh Bắc Giang

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh Bắc Giang đối với báo cáo kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại cơ quan này cần tiếp thu, khắc phục.

Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo số 215/BC-HĐND thẩm tra đối với báo cáo kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX.

Theo đó, Ban pháp chế HĐND tỉnh Bắc Giang cơ bản nhất trí với báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình kỳ họp.

Năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác chuyên môn và các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bắc Giang, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã nghiêm túc, quyết liệt giải quyết nhiều vấn đề.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời phát hiện các vi phạm, qua đó ban hành văn bản kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm, kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân trong giải quyết án hình sự, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lột tội phạm.

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác được Viện kiểm sát nhân dân thực hiện thường xuyên, chặt chẽ theo quy định. Qua công tác kiểm sát, đã góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Tuy nhiên, hoạt động của ngành Kiểm sát năm 2022 còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử một số vụ án chưa cao; còn xảy ra trường hợp phải hoàn trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Cụ thể: Viện kiểm sát trả hồ sơ cho cơ quan điều tra 5 vụ; Tòa án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung 16 vụ có lỗi chủ quan của Viện Kiểm sát.

Công tác kiểm sát thi hành án hình sự có lúc, có nội dung còn thiếu chặt chẽ (chưa kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục sai phạm trong thi hành án hình sự tại một số địa phương, đơn vị). Một số tồn tại, hạn chế đã được Viện kiểm sát phát hiện, nhưng chậm ban hành văn bản kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh; có trường hợp thiếu sát sao, chưa quyết liệt trong đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục vi phạm hoặc áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm đã được chỉ ra qua công tác kiểm sát. Công tác quản lý, giáo dục chính trị; việc tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ còn hạn chế, để xảy ra vụ việc cán bộ trong ngành vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn bị khởi tố về tội "nhận hối lộ".

Từ đó, Ban pháp chế HĐND tỉnh Bắc Giang kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; hạn chế thấp nhất các trường hợp phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc hủy án để điều tra lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, VKSND cấp huyện tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của VKSND đối với các cơ quan hữu quan, nhất là các kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự (nêu tại Báo cáo số 176/BC-ĐGS ngày 19/10/2022 về “Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022” của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh).

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành.

Anh Thế - Lê Tú