Kiến nghị tiêu hủy những loại sữa có melamine

Gốc
ND - Bộ Y tế vừa kiến nghị tiêu hủy những loại sữa có melamine trong tổng số khoảng 700 tấn sữa nhiễm melamine và không có nguồn gốc bị phát hiện trên thị trường Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới