(NLĐ) - Bộ LĐ-TB-XH và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa tổ chức hội thảo “Tăng cường an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam”.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, tai nạn lao động tại Việt Nam có xu hướng tăng nhanh từ 840 vụ năm 1995 lên 3.405 vụ năm 2000 và 6.154 vụ năm 2011. Số người tử vong do tai nạn lao động cũng tăng từ 264 người (năm 1995) lên 574 người (năm 2011). Nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động chưa quan tâm đúng mức đối với công tác AT-VSLĐ và người lao động chưa có ý thức tự bảo vệ để tránh những rủi ro, tai nạn.

Trước thực trạng đó, nhiều đại biểu kiến nghị phải xây dựng luật AT-VSLĐ và xây dựng quỹ bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.