Kiến nghị xử lý gần 6 tỷ đồng

Gốc
Tiến hành 65 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 284 đơn vị, toàn ngành Thanh tra Bắc Ninh đã kiến nghị xử lý trên 5,8 tỷ đồng. Đó là kết quả qua thanh tra 6 tháng đầu năm của ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Trong đó, có 20 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc 10 cuộc. Qua thanh tra thu hồi về ngân sách và tài khoản tạm giữ hơn 2,3 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý hành chính các tập thể, cá nhân và nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý trên các lĩnh vực được thanh tra.

Ngành cũng tiến hành 45 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 239 đơn vị. Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu là tài chính, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, chính sách xã hội... Qua thanh tra, kiểm tra ban hành 311 quyết định, xử phạt hành chính hơn 1,7 tỷ đồng.

Toàn ngành Thanh tra Bắc Ninh cũng tập trung vào công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổng số tiếp 1.118 lượt công dân (giảm 142 lượt công dân so với cùng kỳ năm 2015). Có 15 lượt đoàn đông người. Nhiều vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã được giải quyết, đạt tỷ lệ trên 80%.

Cùng với đó, toàn ngành cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Yên Phong, Sở Khoa học và Công nghệ và 3 dự án xây dựng nhà ở thương mại. Thanh tra các huyện, sở đã thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Trung Chính, huyện Lương Tài; thanh tra tại xã Phật Tích, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du…

Hải Hà

Tin nóng

Tin mới