Kiến nghị xử lý kinh tế 767 tỷ đồng dự án BOT của Bộ GTVT

Gốc
Qua thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT), mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã kiến nghị xử lý kinh tế tổng số tiền hơn 767 tỷ đồng.

Kiến nghị xử lý kinh tế 767 tỷ đồng dự án BOT của Bộ GTVT - Ảnh 1

Cụ thể, TTCP đề nghị Bộ GTVT rà soát, xử lý phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư 6 dự án BOT gần 451,57 tỷ đồng và điều chỉnh các hợp đồng dự án về tổng vốn đầu tư, xác định lại chi phí tư vấn lập dự án và thu hồi ngân sách phần đã thanh toán vượt tương ứng giá trị tổng mức đầu tư phải điều chỉnh; thanh lý 2 hợp đồng tư vấn với nhà đầu tư trị giá 16,2 tỷ đồng.

TTCP yêu cầu 7 doanh nghiệp dự án BOT xử lý gần 316,25 triệu đồng, bao gồm: phê duyệt điều chỉnh dự toán 9 khoản 91,02 tỷ đồng, rà soát 16 khoản 225,23 tỷ đồng để điều chỉnh thanh quyết toán theo thực tế đúng chế độ; đối chiếu loại bỏ những khoản đã xử lý điều chỉnh tổng mức đầu tư; đồng thời căn cứ thực tế thi công và xử lý của các cơ quan có thẩm quyền để quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

Tuấn Dũng

Tin nóng

Tin mới