Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiến nghị xử lý tài chính 25.863 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thuộc Bộ đã thực hiện 28.385 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kiểm tra 281.209 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; điều tra chống buôn lậu, bắt giữ 5.329 vụ; từ đó, kiến nghị xử lý về tài chính 25.863 tỷ đồng.

Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước là hơn 5.131 tỷ đồng; kiến nghị tài chính khác 20.731 tỷ đồng (bao gồm giảm trừ dự toán, giảm trừ thanh quyết toán, giảm lỗ và giảm khấu trừ). Ngoài ra, xử phạt vi phạm hành chính 1.279 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, qua thanh tra, kiểm tra các cơ quan chức năng đã chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách tại các đơn vị; đồng thời kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung quy trình, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến quản lý, điều hành, bảo đảm đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Hương Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tai-chinh/1005006/kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-25863-ty-dong-qua-thanh-tra-kiem-tra