Kiến nghị xử phạt hơn 600 doanh nghiệp nhà nước

Gốc
Trong báo cáo tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề xuất áp dụng chế tài xử phạt các hành vi vi phạm. Danh sách liệt kê các doanh nghiệp vi phạm mà Bộ tổng hợp lên tới 620 doanh nghiệp.

Kiến nghị xử phạt hơn 600 doanh nghiệp nhà nước - Ảnh 1

Theo Điều 27, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ, mức phạt vi phạm quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước từ 5 - 15 triệu đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh công khai các nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử của mình và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên địa chỉ http://www.business.gov.vn, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và đảm bảo sự giám sát của người dân và xã hội đối với việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, trong quý II/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiến nghị cụ thể hình thức xử lý kỷ luật từ hạ bậc lương đến buộc thôi việc, kết hợp kiến nghị xử lý hình sự đối với người quản lý doanh nghiệp nếu doanh nghiệp làm vào tình trạng khó khăn hoặc gây thất thoát vốn đối với những doanh nghiệp không thực hiện bất cứ hoạt động công bố thông tin nào theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Anh Việt

Tin nóng

Tin mới