Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiên quyết cho phá sản đối với những doanh nghiệp nhà nước đã lâm vào tình trạng phá sản

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp về việc rà soát, đánh giá thực tiễn thi hành Luật phá sản năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan cần khẩn trương ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sớm các văn bản hướng dẫn Luật phá sản doanh nghiệp.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/163204