* Phát động Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm* Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo kiểm tra tình hình phòng chống dịch