Kiên quyết thu hồi chi phí khám, chữa bệnh sai quy định

Gốc
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn vừa ký ban hành Công văn số 3358/BHXH-CSYT đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc chấn chỉnh công tác giám định BHYT 6 tháng cuối năm 2016; kiên quyết thu hồi chi phí KCB sử dụng sai quy định.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) có chiều hướng gia tăng tại cơ sở KCB, dẫn đến quỹ KCB BHYT được sử dụng trong 6 tháng đầu năm 2016 tại nhiều địa phương bị bội chi, trong đó một số tỉnh, thành phố có số tiền vượt quỹ KCB BHYT lên tới hàng trăm tỉ đồng, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT tại các đơn vị, địa phương và quyền lợi của người tham gia BHYT.

Kiên quyết thu hồi chi phí khám, chữa bệnh sai quy định - Ảnh 1

Để kịp thời kiểm soát tốc độ gia tăng chi phí KCB BHYT, hạn chế tình trạng bội chi quỹ KCB BHYT năm 2016, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và phía Nam nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam theo thông báo tại Công văn số 7200/VPCP-KGVX ngày 29.8.2016 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ KCB BHYT, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi nhằm sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo, thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Cần phân tích, đánh giá đầy đủ tốc độ gia tăng chi phí và tình trạng mất cân đối quỹ KCB BHYT 6 tháng đầu năm 2016, dự báo cả năm 2016 để báo cáo với Tỉnh, Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, thành phố và đề xuất các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT.

Thứ hai, cần thẩm định lại toàn bộ chi phí KCB BHYT 6 tháng đầu năm tại các cơ sở y tế bội chi quỹ KCB BHYT, kiên quyết thu hồi chi phí KCB không hợp lý; tổ chức kiểm tra ngay những cơ sở y tế có chi phí KCB BHYT gia tăng bất thường, kiên quyết từ chối thanh toán những chi phí KCB không đúng quy định.

Thứ ba, phối hợp với Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở KCB có biểu hiện lạm dụng quỹ KCB BHYT, chi phí KCB BHYT gia tăng bất thường, tần suất bệnh nhân KCB tăng. Sau kiểm tra, kiên quyết thu hồi chi phí KCB sử dụng sai quy định; trường hợp sai phạm lớn, có tính hệ thống thì chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra.

Thứ tư, tăng cường kiểm soát chi phí, chống lạm dụng quỹ KCB BHYT. Đối với các cơ sở y tế có tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, báo cáo UBND tỉnh xem xét tạm dừng hợp đồng KCB BHYT chờ ý kiến kết luận của cơ quan công an.

Thứ năm, thống kê tổng hợp, kiểm soát chi phí KCB của các máy, trang thiết bị y tế từ nguồn xã hội hóa của các cơ sở KCB từ việc xây dựng Đề án, ký hợp đồng liên doanh, liên kết đến việc đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12.12.2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành. Trường hợp không đúng quy định, sẽ tạm dừng thanh toán theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thứ sáu, thống nhất với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn để nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống thông tin giám định BHYT, trong đó BHXH tỉnh, TP có trách nhiệm: Cập nhật tình hình liên thông dữ liệu hàng ngày; xác nhận và gửi dữ liệu chi tiết hàng ngày và dữ liệu tổng hợp hằng tháng theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam; theo dõi chi KCB BHYT phát sinh hằng tuần, hằng tháng trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; tổ chức kiểm tra ngay các đơn vị phát sinh chi phí bất thường; thông báo việc cơ quan BHXH sẽ từ chối thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB BHYT không liên thông dữ liệu với Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Thứ bảy, kiểm soát chặt chẽ việc chi KCB BHYT trong phạm vi quỹ được giao, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vượt nguồn kinh phí KCB BHYT được giao tại Quyết định số 279/QĐ-BHXH ngày 24.02.2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Cuối cùng là cần đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT từ nay đến cuối năm, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

L.N

Tin nóng

Tin mới