Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiên quyết thu hồi đất đã giao, đã cho thuê không đúng đối tượng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đây là một trong những nội dung yêu cầu tại Chỉ thị số 02/CT-BTNMT của Bộ TN&MT vừa ban hành.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=30780