Kiên quyết trả kết quả rà soát của bộ, ngành không đạt yêu cầu, chỉ tiêu

Gốc
“Sẽ kiên quyết trả kết quả rà soát của Bộ, ngành nào không đạt yêu cầu, chỉ tiêu” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tại Hội nghị giao ban các bộ, ngành về rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 chiều 1/3

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần khắc phục tình trạng một số cán bộ, công chức ngại va chạm với lợi ích cục bộ, cá nhân, các Bộ, ngành cùng với việc cắt giảm 30% thủ tục hành chính phải cắt giảm được 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Hiện có 256 thủ tục hành chính của 18 Bộ, ngành và 6 địa phương cần được ưu tiên rà soát liên quan đến những lĩnh vực nhạy cảm đã được Tổ công tác chuyên trách về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ rà soát xong và sẽ được báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định hủy bỏ, sửa đổi hoặc hoàn thiện. Trong số này, Bộ Tài chính có 86 thủ tục, chiếm 1/3 tổng số thủ tục hành chính ưu tiên rà soát nhanh. Kết quả rà soát các thủ tục hành chính ưu tiên này cho thấy nếu triển khai thực sự hiệu quả, lợi ích của việc đơn giản hóa thủ tục hành chính có thể lên tới 6 nghìn tỉ đồng/năm. Nếu đưa ra được các phương án cải cách hiệu quả đối với trên 5 nghìn 400 thủ tục hành chính còn lại, có thể tiết kiệm chi phí xã hội hàng chục ngàn tỉ đồng mỗi năm, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, mà vẫn đảm bảo được mục tiêu quản lý. /. Theo TTXVN

Tin nóng

Tin mới